Menü Kapat

geri ödeme başvurusu

Geri ödeme başvurusu farklı uzmanlık alanlarının koordineli olarak çalışmasını gerektiren ve aşağıda sunulan 3 Faz’ın başarı ile gerçekleştirilmesi sonucunda ilgili ürünün Sağlık Uygulama Tebliği’nde yayınlanması ile tamamlanan süreçler dizinidir.

 • Faz I: Geri ödeme başvuru stratejisinin belirlenmesi
 • Faz II: Geri ödeme dosyasının hazırlanması
 • Faz III: Geri ödeme değerlendirme sürecinin yönetilmesi
Graphic Shot Of Commuters Walking To Work Along Concrete Walkway Outside Building

Omega-APC, farklı terapötik alan, hastalık ve endikasyonlarda geri ödeme sürecine ait yukarıda tanımlanan Faz’lara yönelik Danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu Danışmanlık hizmeti 3 Faz’ın bir bütün olarak ya da tercih edilen bir Faz’ın sunulması şeklinde olmaktadır.

 

Geri ödeme başvurusu hazırlığında kanıtlanabilir özelliği olan bazı veriler ve analizler gerekli olmaktadır. Omega-APC tarafından bu kapsamda verilen hizmetler aşağıda sunulmaktadır;

 • Geri ödeme başvuru stratejisinin belirlenmesi
 • Geri ödeme dosyasının hazırlanması (Bölüm I, II, III)
 • Geri ödeme değerlendirme sürecinin yönetilmesi
 • Kısa dönemli Pazara Erişim hizmet sunumu modeli
 • Bütçe etki analizi
 • Farmakoekonomik model geliştirilmesi
 • Farmakoekonomik model ülke adaptasyonu
 • Farmakoekonomik model yerel veri temini ve SUT fiyatlarıyla maliyetlendirilmesi
 • SUT değişikliği başvurusu için destekleyici Finansal Analiz hazırlığı
 • Prevalans ve insidans analizi ve projeksiyonları
 • Hasta sayısı analizi (patient flow)
 • Uzman görüşü ve validasyonu
 • Danışma kurulu organizasyonu
 • Gerçek dünya/Türkiye verisi temini
 • Registry tasarımı ve uygulaması
 • Erken erişim programları analiz ve yayın desteği