Menü Kapat

Sağlık Veri ve Enformasyon Yönetimi

Sağlık sektöründe değişen koşullara yanıt verebilmek, öncelikleri belirleyebilmek ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için personel ve kaynak tahsisatı yapmak, zamanında, doğru ve ilgili bilgilerin mevcudiyeti ve etkili bir şekilde kullanımına bağlıdır.

 

OMEGA-APC, sağlık yöneticileri ve karar vericiler için yapılandırılabilir platformlar ve hizmet sunucular için mobil uygulamalar ile kullanıcı dostu veritabanı sistemleri geliştirerek sektörün dijital sağlık teknolojisi olanaklarından yararlanmasına yardımcı olmaktadır.

 

Elektronik veritabanı sistemlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi yoluyla zamanında, doğru ve güvenilir veri temini sağlanarak, analiz, anlama ve harekete geçme becerileri güçlendirimektedir.

Veri ve Enformasyon Yönetimi alanında Omega-APC tarafından sunulan hizmetler;

 

  • Amaca göre veri setlerinin tanımlanması
  • Veri modellemesinin yapılması
  • Veri toplama, doğrulama ve erişim kurallarının/yöntemlerinin belirlenmesi
  • Veritabanı kavramsal ve fiziksel tasarımının yapılması
  • Gerekli enformasyon sisteminin modellenmesi ve geliştirilmesi
SES