Menü Kapat

proje danışmanlığı

Sağlık politikalarının ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi, halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin önceliklendirilmesi, sağlık kuruluşlarının etkili ve verimli bir şekilde işletilmesi ve kısıtlı kaynakların tahsisatında sağlık teknoloji değerlendirme sistemlerinin kullanılması toplum ve bireylerin sağlık durumunun iyileştirilmesi için önemli koşullardır. 

OMEGA-APC, sağlık sektöründe proje danışmanlığı konusunda aşağıdaki alanlara odaklanmaktadır;

 • Sağlık eğitimi program tasarımı, uygulama ve izleme değerlendirme sistemi geliştirilmesi
 • Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkililiği ve verimliliğinin arttırılması için politika geliştirme ve sağlık otoritelerine destek sağlanması
 • Birinci basamak/Aile hekimliği ve Hastane veri sistemleri ve istatistik ve raporlama sistemlerinin iyileştirilmesine destek sağlanması
 • Hizmet sunumu birimlerinin yapılandırılması için lokalizasyon, hizmet ve tıbbi ekipman teknik standartlarının geliştirilmesi
 • Tıbbi ekipman temini yoluyla birinci basamak sağlık hizmetleri sisteminin verimliliğini arttırmaya destek sağlanması
 • Sağlık sektöründe proje planlama, uygulama ve izleme ve değerlendirme hizmetleri için danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Avrupa Komisyonu bütçe desteği uygulama çalışmalarında danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Hibe programları yönetimi
 • Büyük veri kümelerinden terapötik alan, hastalık ve endikasyon bazında kullanım ve verimlilik analizleri gerçekleştirilmesi
 • Yönetim bilgi sistemleri, yazılım geliştirme ve raporlama, hizmet sunumunda verimlilik ve etkililik, yeniden yapılanma ve stratejik yönetim alanlarında danışmanlık ve kapasite geliştirme eğitimleri sunulması
 • Hastalık ve tedavi farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları
 • İhtiyaç analizi ve dış değerlendirme

Woman ultra marathon runner tying shoelace on forest trail