Menü Kapat

Kamu-Endüstri Alternatif Çalışma Modelleri

Türkiye’de mevcut ilaç fiyatlandırma sistemi ve kur politikası yenilikçi ilaçların pazara erişimini olumsuz etkilemektedir. Yenilikçi ilaçların yaratacağı bütçe etkisi kamu perspektifi ile önemli bir kısıtlılık oluşturmaktadır. Dolayısıyla, kamunun standardın üzerinde iskonto beklentisi, firmaları gerçekleştiremeyeceği taleplerle karşı karşıya bırakmaktadır. Firmalar açısından önemli diğer bir husus da özellikle fiyatlandırma sistemi ve kur politikasından kaynaklanan paralel ticaret kaygısıdır.

OMEGA-APC, yenilikçi ilaçların geri ödeme değerlendirme kararlarını olumlu destekleyecek, mevzuata uygun, uygulanabilir, etkililiği kanıtlanmış ve kamu ile firmanın birlikte yarar sağlayabileceği alternatif çalışma modellerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hastalık, endikasyon ve ürün bazında alternatif modellerin geliştirildiği Danışmanlık hizmeti 3 fazdan oluşmaktadır;

Farklı çalışma modelleri

AŞAmalar

human-2944064_1920

Faz I: ANALİZ

board-2449726_1920

Faz II: MODEL TASARIMI

Man signing contract

FAZ III: Model Sunumu ve Kontrat Taslağı Geliştirilmesi