Menü Kapat

Değer katan

Hizmetlerimiz

Politika çalışmaları

Pazara Erişim İçin Politika Çalışmaları

Ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve geri ödeme değerlendirme süreçlerinde terapötik alan/hastalık, endikasyon ve ürünü daha etkili bir şekilde anlatarak değerlendirmeye pozitif katkı sağlamak amacıyla Pazara Erişim için Politika Çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Farklı çalışma modelleri

Yenilikçi ilaçların geri ödeme değerlendirme kararlarını destekleyecek, mevzuata uygun, uygulanabilir, etkililiği kanıtlanmış ve kamu ile firmanın birlikte yarar sağlayabileceği alternatif çalışma modellerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Graphic Shot Of Commuters Walking To Work Along Concrete Walkway Outside Building

Geri Ödeme Başvurusu

Farklı terapötik alan, hastalık ve endikasyonlarda Geri ödeme başvuru stratejisinin belirlenmesi, Geri ödeme dosyasının hazırlanması ve Geri ödeme değerlendirme sürecinin yönetilmesi konularında Danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

architecture-768432_1920

Farmakoekonomik Model Adaptasyonu

Global tarafından geliştirilen farmakoekonomik modelin yerel veriler ile güncellenerek Türkiye adaptasyonu ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

 

Camera Recording Presentation Of A Speaker

Uzman Görüşü

Model adaptasyonu için lokal veri temini, Prevalans ve insidans analizi, Hasta sayısı analizi ve Pazar payı analizi konu başlıklarda konu uzmanı/uzmanlarından oluşan odak grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

SES

Sağlık Veri ve Enformasyon Yönetimi

Sağlık yöneticileri ve karar vericiler için yapılandırılabilir platformlar ve hizmet sunucular için mobil uygulamalar ile kullanıcı dostu veritabanı sistemleri geliştirerek sektörün dijital sağlık teknolojisi olanaklarından yararlanması sağlanmaktadır.

Startup Business Team Brainstorming on Meeting Workshop

Özel Tasarım Eğitim Programları

İlaç ve tıbbi malzeme ve cihaz firmaları, sivil toplum kuruluşları ve Kamu kurum ve kuruluşlarına kurumsal ve özelleştirilmiş eğitim hizmetleri sunulmaktadır.
hands-1926414_1920

İlaca Erişim Sosyal Sorumluluk Programları

Hastaların yenilikçi ilaçlara erişimini hızlandırmak için Omega-APC tarafından Sosyal Sorumluluk Programları tasarlanmaktadır.

Business idea concept. Colleagues discussing startup project

Start-Up Ürün Danışmanlığı

Ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme değerlendirme ve karar verme süreci, piyasa analizleri, spesifik pazarların değerlendirilmesi, dağıtım kanalı stratejisi, vergi düzenlemeleri, yatırım teşvikleri, veri koruma politikası konularında Danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

The meaningful photo of chess king staying before the set of another colour pieces.

Patent Süresi Dolumu ve Jenerik Rekabet

Omega-APC, patent süresi dolumu ve jenerik rekabet konusunda aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Woman ultra marathon runner tying shoelace on forest trail

Proje Danışmanlığı

Sağlık sektöründe proje planlama, uygulama ve izleme, değerlendirme ve eğitim hizmetleri için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.