Menü Kapat

Uzman Görüşü

Omega-APC tarafından aşağıda belirtilen başlıklarda konu uzmanı/uzmanlarından oluşan odak grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

  • Model adaptasyonu için lokal veri temini

Molekül/ilacın ilgili endikasyonda kullanımı sırasında hastalık ve advers olay yönetimine ait kaynak kullanımının (uzman, konsültasyon, yoğun bakım, hastane yatışı, laboratuvar ve tanı araçları, ilaç ve bakım) belirlenmesi ve validasyonu

 

  • Prevalans ve insidans analizi

Geri ödeme başvurusunda kullanılmak üzere ilgili hastalığa ait prevalans ve insidans rakamları ve ileriye dönük projeksiyonlarının gerçekleştirilmesi (metodoloji ve referans bilgileriyle)

 

  • Hasta sayısı analizi

İlgili endikasyonda ve farklı basamaklarda hasta akışı (patient flow) ve hasta sayılarının belirlenmesi

 

  • Pazar payı analizi

Molekül/ilaç ve komparatörlerinin ilgili endikasyonda mevcut durumda ve geri ödeme alınması/endikasyon genişlemesi durumunda kullanım oranlarının belirlenmesi