Menü Kapat

Farmakoekonomik Model adaptasyonu

Global tarafından geliştirilen modelin yerel veriler ile güncellenerek Türkiye adaptasyonu Omega-APC deneyimi ile gerçekleştirilmektedir.

Omega-APC’ye global model ulaştırıldıktan sonra model incelenir. Modelin Türkiye adaptasyonu için gerekli yerel verinin temin edilmesi amacıyla modele konu olan molekül/ilaç kullanımı konusunda deneyimli hekim/ler ile (firma yada Omega-APC tarafından önerilen) ön çalışma yapılır.

Bu çalışma temel olarak söz konusu molekül/ilacın ilgili endikasyonda kullanımı sırasında hastalık ve advers olay yönetimine ait kaynak kullanımının (uzman, konsültasyon, yoğun bakım, hastane yatışı, laboratuvar ve tanı araçları, ilaç ve bakım) belirlenmesi esasına dayanır. Belirlenen hekim/ler ile yapılan bu çalışmanın validasyonu için modele konu olan molekül/ilaç kullanımı konusunda deneyimli başka bir hekim ile son bir çalışma yapılır. Hastalık ve advers olay yönetimi için mikro-modeller hazırlanır ve valide edilen kaynak kullanım rakamları güncel Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarıyla maliyetlendirilir.

Global model elde edilen yerel veri ve maliyetler ile güncellenerek Türkiye adaptasyonu için gerekli analiz ve güvenlilik testleri gerçekleştirilir. Son olarak, model adaptasyonuna ait nihai Türkçe rapor ve geri ödeme dosyası Bölüm III’e yerleştirilecek metin ve ekleri hazırlanır.

architecture-768432_1920